Към 300 г. пр.Хр. повечето хора в Южна Америка започват да се занимават със селско стопанство, въпреки че в южната част на континента, където условията за земеделие са трудни, са…
Повече