Предполага се, че хуните са западен клон на хунну, група номадски племена обитавали земи на север от тогавашен Китай и изтласкани през 3 век към Средна Азия. Благодарение на военното…
Повече