Tag archives for първата

Участие на България в Първата световна война (1914-1918 г.)

Националната катастрофа от 1913 г. е повратна точка в Новата история на българския народ. Втората балканска (Междусъюзническа) война има изключително съдбоносни последици. Договорите в Букурещ и Цариград определят на България…
Повече
История на България

Териториално разширение и централизация на България през първата половина на ІХ век

Създаването на Българската държава в края на VII в. е едно от забележителните събития на Ранното Средновековие. Възникването й е резултат от сложните демографски, социално-икономически и политически процеси, протичащи в…
Повече