Според известните палеонтологични данни еволюцията на човека се разделя на следните етапи: 1. Предшественик на човека (прачовек) — австралопитек. 2. Най-древен човек — архантроп. Известни са две последователни фази в…
Повече