Tag archives for движение

Националноосвободително движение на българите през 50-те и 60-те години на ХІХ век

Радикалните промени в стопанския, социалния и духовния живот на българското възрожденско общество създават реални предпоставки за активизиране и на борбите за отхвърляне на чуждото политическо господство. Още през втората половина…
Повече
История на България

Начало на националноосвободителното движение на българите

Радикалните промени в стопанския, социалния и духовния живот на българското възрожденско общество създават реални предпоставки за активизиране и на борбите за отхвърляне на чуждото политическо господство. Още през първата половина…
Повече