XIX век е епохата, в която Британската империя се разпростира на една четвърт от повърхността на земята и се явява апогей за развитието на колониалните намерения на империята. Средата на…
Повече