Tag archives for Възстановяване

Възстановяване на българската държава (1878-1879 г.)

Идеята за възстановяване на Българската държава не изчезва през целия период на османското владичество (1396-1878 г.). Радикалните промени в стопанския, социалния и духовния живот на българите през Възраждането създават реални…
Повече
История на България

Възстановяване и укрепване на Българската държава (1185 – 1207)

Годините на византийско владичество имат негативни последици за българската история. Наред с новата административна уредба, която лишава българската народност от териториална хомогенност, заедно с фактическото ликвидиране на Българската църква и…
Повече