Tag archives for възраждане

Ранно Българско Възраждане (ХVІІІ – първата четвърт на ХІХ век)

В историята на българския народ Възраждането се разглежда като епоха на преход от Средновековието към Новото време. В рамките на възрожденската епоха се осъществяват радикални промени в стопанския, социалния, духовния…
Повече

Църковно-национална борба на българите през Възраждането

Османските завоевания от края на ХIV и началото на ХV в. не само унищожават българската държавност, но и нанасят тежък удар върху българската православна църква. В хода на своето опустошително…
Повече