Ако съберем всички версии за Атлантида на едно място, подобен сборник би станал неоценим исторически принос в науката за човешкото безумие и фантазия. Ф. Сумезил   Атлантическия океан От текстовете…
Повече