Чарлз Робърт Дарвин е велик английски природоизследовател, създател на научната биология и на еволюционното учение за произхода и развитието на видовете.
На 23 години Дарвин предприема околосветско пътешествие с кораба „Бигъл“ (1831 – 1836). През време на пътуването той събира огромно и разнообразно количество материали (растения, животни, минерали), натрупва многобройни факти и впечатления.

Дълги години посвещава на анализиране и изучаване на събраните материали и в резултат на това написва редица ценни трудове в областта на биологията. С голямо значение са трудовете му, в които разглежда въпросите за различните форми на цветовете при растенията, за самоопрашването и кръстосаното опрашване, за движенията при растенията. В отделен труд той пръв обяснява приспособяването на насекомоядните растения към животинска храна. Особено интересно е изследването му върху произхода на кораловите рифове.
Основният труд на Дарвин „Произход на видовете по пътя на естествения отбор“ излиза от печат през 1859 г. и предизвиква революция в биологията. В него ученият доказва, че организмите се изменят, че в процеса на еволюцията съществуващите видове са произлезли от други видове. Основните фактори на еволюцията той вижда в изменчивостта, естествения отбор и наследствеността; благодарение на естествения отбор организмите се приспособяват до съвършенство към заобикалящата ги среда.
Дарвин обобщава опита на човечеството в създаване на нови сортове кул¬турни растения и породи домашни животни и така създава теорията на еволю¬цията в капиталния си труд „Изменения на животните и растенията при одомашняване“ (1868).
Ученият привежда много доказателства за произхода на човека. През 1871 г. в третия си голям труд „Произход на човека и половият отбор“ Дар¬вин допълва теорията си, като включва нов фактор на еволюцията – половия отбор.

http://history-bg.eu/wp-content/uploads/2013/03/d6086de322f98f66cc694f32ea284557_L.jpghttp://history-bg.eu/wp-content/uploads/2013/03/d6086de322f98f66cc694f32ea284557_L-150x150.jpgadminЛичностиДарвин,ЧарлзЧарлз Робърт Дарвин е велик английски природоизследовател, създател на научната биология и на еволюционното учение за произхода и развитието на видовете. На 23 години Дарвин предприема околосветско пътешествие с кораба „Бигъл' (1831 - 1836). През време на пътуването той събира огромно и разнообразно количество материали (растения, животни, минерали), натрупва многобройни...Историята такава, каквато (не) я познаваме!