Archives for История на България - Page 3

История на България

Възстановяване и укрепване на Българската държава (1185 – 1207)

Годините на византийско владичество имат негативни последици за българската история. Наред с новата административна уредба, която лишава българската народност от териториална хомогенност, заедно с фактическото ликвидиране на Българската църква и…
Повече
История на България

Териториално разширение и централизация на България през първата половина на ІХ век

Създаването на Българската държава в края на VII в. е едно от забележителните събития на Ранното Средновековие. Възникването й е резултат от сложните демографски, социално-икономически и политически процеси, протичащи в…
Повече
История на България

Създаване и разпространение на славянката писменост

Създадената от братята Кирил и Методий славянска писменост е най-важното културно постижение на славянския свят през Средновековието. Замислена да служи на имперските интереси на Византия, Кирило-Методиевата писменост поставя началото на…
Повече
История на България

Хан Тервел

Годината на раждането му е неизвестна. Според изричното указание на Именника Тервел бил от рода Дуло. На това основание се приема за син на Аспарух и негов непосредствен приемник. Той…
Повече

Създаване на България

Създаването на Българската държава в края на VII век е едно от забележителните събития на Ранното средновековие. Възникването й е резултат от сложните социално-икономически, демографски и политически процеси, протичащи на…
Повече
История на България

История на България

Историята на България може да бъде условно разделена на четири големи периода: Древност, Средновековие, период на османско управление и Трета българска държава. Поради географското си положение, територията на днешна България…
Повече