Archives for Българи

Българи

Цар Ивайло

Ивайло е цар на българите от 1277 до 1279 г.  Произлиза от най-низшите слоеве на пастири и свинари. Византийските автори го нарича Лахана и Бърдоква – имена, които прозилизат от…
Повече
Българи

Разгромът на маркиз Бонифас дьо Монфера в Ахридос (Източните Родопи). Цар Калоян

1207 г. започва сравнително спокойно на българо-латинския фронт. За пръв път между цар Калоян и никейците се сключва спозазумение за съвместни действия срещу латинците. Главна задача на българкста армия е…
Повече

Кога за първи път е отбелязано името България на Балканите и в Европа

Първият официален исторически документ, в който е вписно името България, са Актовете на Шестия Вселенски събор, проведен през 680-681 г. в Цариград. То се съдържа в един знаменателен пасаж от…
Повече

Смисълът на името България

Има следи, че векове наред думата "българи" в нашата страна е била не само име на народа, а белег за порядъчност и човешка чест. Затова преди стотина години в Македония…
Повече

Българи

Българите на Аспаруха са българи, а не турци, не татари, не фини, не хуни, не чуваши и т.н. Българите на Аспаруха са българи - народ, който е заемал особено място…
Повече