Българите на Аспаруха са българи, а не турци, не татари, не фини, не хуни, не чуваши и т.н.
Българите на Аспаруха са българи – народ, който е заемал особено място сред народите от древността.. Българският народ е един от най-древните народи върху територията на Европа – неговото
битие е засвидетелствувано с документи…
Това е първото, което трябва да се мъчим да разберем – първото, в което науката трябва да помогне
на народа – да се възвърне той към самия себе си.“
Акад. Н. Державим

adminБългарибългариБългарите на Аспаруха са българи, а не турци, не татари, не фини, не хуни, не чуваши и т.н. Българите на Аспаруха са българи - народ, който е заемал особено място сред народите от древността.. Българският народ е един от най-древните народи върху територията на Европа - неговото битие е засвидетелствувано с...Историята такава, каквато (не) я познаваме!