Author Archives: admin - Page 3

Българи

Българите на Аспаруха са българи, а не турци, не татари, не фини, не хуни, не чуваши и т.н. Българите на Аспаруха са българи - народ, който е заемал особено място…
Повече

България в годините на Втората световна война (1939 – 1945 г.)

Поражението на България в Първата световна война (1914-1918г.) и настъпилите глобални политически промени обуславят нови обществено-политически тенденции в историческото развитие на българския народ. Рязко отслабва обществената воля за защита на…
Повече

Участие на България в Първата световна война (1914-1918 г.)

Националната катастрофа от 1913 г. е повратна точка в Новата история на българския народ. Втората балканска (Междусъюзническа) война има изключително съдбоносни последици. Договорите в Букурещ и Цариград определят на България…
Повече
История на България

България през балканските войни (1912 – 1913 г.)

В условията на глобалния Източен въпрос през ХIХ в. балканските държави се възстановяват само върху части от своята етническа територия. В пределите на Османската империя остава голяма част от техните…
Повече

Политическо развитие на Българската държава (1899 – 1911 г.)

По-динамично развитие получават отношенията със съседните балкански държави. През март 1904 г. между България и Турция е подписано съглашение. Турското правителство поема задължение да амнистира участниците в националноосвободителните борби на…
Повече

Национално-освободително движение на българите в Македония и Одринско (1893 – 1912 г.)

В резултат на националноосвободителните борби на българския народ и на Руско-турската война от 1877-1878 г. се поставя началото на Третата Българска държава. Съгласно Санстефанския мирен договор от 3 март 1878…
Повече
История на България

Съединението на Източна Румелия с Княжество България (1885 г.)

Дванадесетата руско-турска война (1877-1878 г.) довежда до Освобождението на България и поставя началото на нов етап в историческото развитие на българския народ. Официалното признаване на българската държавност става на Берлинския…
Повече